BILD&LJUD

Vid utsmyckning erbjuder jag även arbeten gjorda på ljudabsorberande material som hjälper till att dämpa störande ljud i miljön. Fotografierna på Laukko herrgårds stora restaurangsal är utförda på akustikmaterial.

Laukko herrgårds stora restaurangsal

Laukon kartano, Laukko herrgård - Fotograf Erja Lempinen
Laukon kartano, Laukko herrgård - Fotograf Erja Lempinen
Laukon kartano, Laukko herrgård - Fotograf Erja Lempinen
Laukon kartano, Laukko herrgård - Fotograf Erja Lempinen
Laukon kartano, Laukko herrgård - Fotograf Erja Lempinen
Laukon kartano, Laukko herrgård - Fotograf Erja Lempinen
Laukon kartano, Laukko herrgård - Fotograf Erja Lempinen
Laukon kartano, Laukko herrgård - Fotograf Erja Lempinen

Caféet på Laukko herrgård, Finland

Laukon kartano, Laukko herrgård - Fotograf Erja Lempinen
Laukon kartano, Laukko herrgård - Fotograf Erja Lempinen
Laukon kartano, Laukko herrgård - Fotograf Erja Lempinen
Laukon kartano, Laukko herrgård - Fotograf Erja Lempinen

Bollmora vårdcentral

Bollmora vårdcentral - Fotograf Erja Lempinen
Bollmora vårdcentral - Fotograf Erja Lempinen
Bollmora vårdcentral - Fotograf Erja Lempinen
Bollmora vårdcentral - Fotograf Erja Lempinen

Personalrummet på Bollmora vårdcentral

Personalrummet på Bollmora vårdcentral - Fotograf Erja Lempinen
Personalrummet på Bollmora vårdcentral - Fotograf Erja Lempinen