BILD&LJUD

Vid utsmyckning erbjuder jag även arbeten gjorda på ljudabsorberande material som hjälper till att dämpa störande ljud i miljön. Fotografierna på Laukko herrgårds stora restaurangsal är utförda på akustikmaterial.

Laukko herrgårds stora restaurangsal

Caféet på Laukko herrgård, Finland

Bollmora vårdcentral